Duyurular
 • HABERLER
 • TEKNİK BÜLTENLER
 • FUARLAR
 • MAKALELER
 • YASSI MAMUL HADDE MERDANELERİNDE SON TEKNOLOJİ
  Hazırlayan:
  A.Murat Gültekin
  3S Mühendislik Grubu Satış Yöneticisi  Demir Çelik sektöründe yoğun olarak faaliyet gösteren 3-S mühendislik, temsilcisi olduğu Superior Forge & steel Corporation (SFS) firmasının yassı mamul (çelik, alüminyum, bakır, paslanmaz çelik, çinko vs.) haddelemesinde kullanılan üstün teknolojide üretilen İş, Ara ve destek dövme merdanelerinin tedarikini yapmakta ve bu konudaki teknik bilgi birikimini kullanıcıların hizmetine sunmaktadır.

  SFS İş ve Destek merdane için SFS imalat süreci, P ve S gibi istenmeyen elementlerin elemine etmek için elektrikli ark ocağında temiz çelik uygulaması ile başlar, iç temizlik ve mekanik özelliklerini mükemmel şekilde artırır. Temiz çekil elde edilmesinde vakum altında gaz gidermenin önemli bir rölü olup bu metotla H 1.5 PPM’in altına kadar düşürülmektedir.Pota metalürjisi ile sıvı çelik inklüzyon kontrolü ve sıcaklık homojinasyonuna tabi tutulur. Üretilecek merdanelere ait ingotlar yüzey temizliği ve homojen bir yapı için tabandan dökülür. Dövme işlemi, 4000 tonluk Pahnke hassas dövme tezgahlarında düzgün paso programları ile yapılır. Modern dövme teknikleri ile birleşmiş temiz çelik uygulamaları, iş merdanelerinde derin sertleşebilirlik profilleri ve uniform yüzey özellikleri için gerekli olan mükemmel homojenleşme ve mukavemeti sağlar, destek merdanelerinde ise geleneksel çelik döküm destek merdane kalitelerini fazlasıyla geçen mükemmel bir tokluk ve dayanım verir.

  Soğuk hadde iş merdaneleri

  SFS iş merdaneleri, mükemmel bir dövme için V tipi kalıp içinde dövülür. Özel dövme programları ve uygun ezme oranları sağlanarak, merdanelerin ortası delinerek yapılan indüksiyonlu sertleşmeyi elemine eder. Sadece “Gas Fired” yöntemiyle sertleştirilen merdaneler, uygun sertleştirme sıcaklık profili ve suverme işlemi için merkezi deliğe gereksinim duyar. Yeni dizayn edilen haddehanelerde merdane muylularında istenen yüksek eğilme gerilmelerini sağlamak için tekli ve çoklu ısıl işlem metotları uygulanır.

  SFS iş merdaneleri, müşteri gereksinimine göre “Gas Fired” klasik sertleşme veya çift frekanslı indüksiyon sertleşmesi ile ısıl işlem görebilir. Nihai merdane gövdesi ısıl işlemi, homojen temperlenmiş martenzitik mikroyapı sağlamanın yanı sıra, uygulama için gerekli sertleşebilirlik profilini vermek için tasarlanmıştır. Mümkün olan en düşük kalıntı osteniti elde etmek için, sıfır altı soğutmalı veya soğutmasız su verme ısıl işlemi gerçekleştirilebilir. Modern dövme teknikleri ile birleşmiş temiz çelik uygulamalarından elde edilen daha yüksek dayanımlı çekirdek mikroyapılar, merdane kullanım ömrü süresince daha iyi aşınma dayanımı için daha büyük derinlik ve daha yüksek çalışma yüzey sertliği imkânını sağlar. Temiz çelik tekniği ve yukarıda belirtilen diğer uygulamalar daha önce demir-demir dışı uygulamalarındaki kritik yüzey için ihtiyaç duyulan ESR (cüruf altında eritme) ikincil arıtılmış çeliklere olan ihtiyacı ortadan kaldırmaktadır.

  İş merdaneleri soğuk haddehane uygulamalarında, yüksek termal ve mekanik gerilimlere maruz kalır. Yüksek basma gerilmesine karşı durmak amacıyla, özel sertlik profillerini muhafaza etmek ve haddelenen malzeme yüzeyindeki markalamayı önlemek için iş merdane yüzey sertliği artırılmıştır. Merdane yüzeyindeki mikroyapı, sertleştirilmiş ve temperlenmiş martenzittir. SFS alaşımları içinde bulunan çözülmemiş kromca zengin karbürlerin ikinci safhası, merdane yüzeydeki aşınma dayanımını arttırır ve istenilen taşlanmış profili korumaya yardımcı olur. Yüksek yüzey sertlik gereksinimleri, çözünmemiş karbür oluşumunu desteklemeye ve markalamaya karşı koymak amacıyla yüksek oranda mantenziti dönüştürmek ve ana matrisi temin etmek için merdanenin sıfır altı soğutulmasını zorunlu kılar. Düşük orandaki kalıntı ostenit, mikro çatlakları en aza indirir ve sert ikinci faz karbür parçacıklarının çözünmesinin engellenmesine yardımcı olur. Bu yüksek sertlik şartları, haddeleme uygulamalarındaki ısıl gerilimlere ve çatlaklara karşı hassas merdane yüzeyi oluşturur. Her ne kadar SFS alaşımları, bu şartlar altında iyi bir performans göstermesi için tasarlanmış olsalar da, gerek Eddy Current gerekse ultrasonik muayene ile kalan hasarı tespit etmek ve hasarı ortadan kaldırmak için gerekli olan taşlama prosedürlere uyularak yapılmalıdır.  Destek Merdaneleri

  SFS destek merdaneleri, tok bir yapı üretmek ve arttırılmış muylu dayanımı sağlamak üzere standartlaştırılmıştır. Eğilme geriliminin döküm destek merdanelerin malzeme dayanımının aştığı yeni haddehane dizaynlarında merdane muylularında istenen yüksek eğilme gerilmelerini sağlamak için tekli ve çoklu ısıl işlem metotları uygulanır. Destek merdaneleri, sertleşebilirlik derinlikleri kontrol etmeyi sağlayan uygun sertleştirme sıcaklık profilini izlemek için boydan boya delinir.

  SFS destek merdaneleri, derin göbek sertliği ve uniform yüzey sertliği için farklı ısıtma uygulamaları ile ısıl işleme tabi tutulur. Nihai merdane gövde ısıl işlemi, tokluk ve yorulma dayanımı için dubleks bir martenzitik/ beynitik mikroyapı sağlamasının yanı sıra, uygulama için gerekli sertleşebilirlik profilini vermek için tasarlanmıştır. Çoklu temperleme, mümkün olan en düşük kalıntı osteniti garanti eder. Daha yüksek tokluk özelliğine sahip çekirdek mikroyapılar, merdanenin ömrü süresince daha iyi aşınma dayanımı için daha büyük derinlik ve daha yüksek çalışma yüzey sertliği imkanını sağlar. Kalite seçimi %3 Cr veya %5 Cr; maliyet, kampanya süresi, Destek merdane değişim sıklığı ve iş merdanesi baskısı ile bağlantılı aşınma ve diğer değişkenlere bağlı olabilir.

  Yüksek basma gerilimleri, destek merdaneleri yüzeyinde yorulmalara, markalamaya ve çalışma sertleşmesine sebep olur. Düşük kalıntı ostenit ile birleşmiş çift katlı mikroyapı, genellikle destek merdanesi uygulamalarında kolayca yüzeyden parça kopma (spalling) ile yaşanan mikro yorulma çatlaklarını en aza indirir. Ayrıca, çift katlı mikroyapı merdane yüzeyinin çarpmaya karşı dayanımını arttırır. Mikroyapı içindeki tokluk, mevcut kampanya süresince maruz kalınabilen çarpma veya aşırı yüklemelerle oluşan çatlakları engeller. Yine, merdane yüzey sertliğinin korunması, çalışma sertleşmesini önlemekte ve kampanya süreleri arasındaki taşlama miktarını düşürür. Bu sebeple geleneksel torna işlemi ihtiyacı giderilir. Derinlik arttıkça düz devam edebilen sertleşebilirlik profilleri, mikroyapının tokluğu ve daha yüksek çalışma sertliğinin tamamı daha iyi yorulma dayanımı sağlar. Yorulma dayanım limiti, 1 milyon devirde 500MPa üzerine deformasyona uğramadan çıkartılabilir. SFS sertleştirilmiş dövme çelik destek merdaneleri, geliştirilmiş özellikleri ile kullanıcılara üstün performans sağlar.
   
  Bültenler İçin Mail Listemize Kayıt Olun
  Gönder
  Facebook - Potenza Twitter - Potenza Linkedin - Potenza